جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عنوان سوال - بثوارت پوستی

سلام دکتر ممکنه قارچ پوستی یا روزه آ روی دست بزنه و به خاطر بیماری hpv و عوارض اون باشه؟
پاسخ دکتر

سلام جانم

معمولا خیر، چنین عوارضی ناشی از HPV دیده نمی شود

موفق