خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Unknown column 'viewer' in 'field list']
SELECT viewer FROM wpent_hamyar_faq WHERE `au`='Zz0Do195'

خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Unknown column 'viewer' in 'field list']
UPDATE wpent_hamyar_faq SET `viewer`='1' WHERE `au`='Zz0Do195'

بریدگی الت - پرسش 195

  خطای پایگاه‌دادهٔ وردپرس : [Unknown column 'viewer' in 'field list']
  SELECT viewer FROM wpent_hamyar_faq WHERE `au`='Zz0Do195'

 • تصویر کاربر سهیل یکشنبه ۱۱ مهر ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: بیماری جنسی
  سر آلت بصورت بریدگی کوچک ودوعدد قرمزی کوچک نشانه چیست؟
  1. تصویر کاربر دکتر عباس انتظاری یکشنبه ۱۱ مهر ۰( 1 سال پیش)

   علیک سلام

   پماد کالندولا بزن

   بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود