جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

عنوان سوال - سلام من روی شکمم جوش های بدون بر آمدگی و قرمز زیادی دارم آیا باید به پزشک مراجعه کرد

سلام من روی شکمم جوش های بدون بر آمدگی و قرمز زیادی دارم آیا باید به پزشک مراجعه کرد
پاسخ دکتر

سلام جانم

در اکثر موارد جای نگرانی نیست ولی بهتره برای ارزیابی دقیقتر به پزشک مراجعه شود

موفق